← Översikt
Vår käre
Evert
Johansson
* 4 maj 1939
har stilla somnat in
† Gladsax 19 mars 2024
Barnen med familjer
Tack för allt
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tänk gärna på
Hjärtebarnsfonden
tfn.  08-442 46 50
info@rydells.net
Varmt tack till personalen
på Villa Joneberg
för god omvårdnad.