Vår älskade 
Maka, Mamma, 
Svärmor och Farmor
Ingrid
Moberg
* 5 maj 1949
har efter en lång tids
sjukdom stilla insomnat
Skurup 7 november 2023
Stig
Johan och Åsa
Melwin, Ebba
Henrik
Syskon
Övrig släkt och vänner
Det vi saknar
mister vi aldrig
Den vi älskat
saknar vi alltid
Vi mister aldrig
den vi älskat
Den vi älskat 
älskar vi alltid 
Claes Andersson
Begravningen äger rum
i Skurups kyrka 
fredag 1 december kl. 11.00.
Därefter inbjuds till en
minnesstund på Siriusvillan.
Anmäl deltagande till
Kviskes Begravningsbyrå
0411-453 69 eller kviskes.se
senast den 27 november.
Tänk gärna på
Alzheimerfonden.
Ett varmt tack till 
personalen på Lillgården
för kärleksfull vård.