Vår kära
Ruth
Dahlberg
* 14 augusti 1935
† 6 november 2023
Lars med familj
Boris med familj
Övrig släkt och vänner
Du ledde oss varsamt
i barndomens år
Du gav oss den kärlek
en Mor blott förmår
Du lärde oss se,
på vår framtid med tro
Att lyckliga dagar
en gång skulle gro
Vi tackar Dig Mor,
för den kraft Du oss gav
Du var, lilla Mor,
vad mest vi höll av
Begravningen äger rum i
Blentarps kyrka, fredagen
den 8 december kl. 11.00.
Valfri vårdad klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
www.jarlsab.se