← Översikt
Vår älskade
Tommy
Isgren
* 26 mars 1944
har stilla insomnat 
i hemmet
Rydsgård 
den 19 januari 2024
Birgitta
Fredrik och Susanne
Elias
Jonas
Camilla och Anders
Ingrid Nils
Jesper och AnnaMaria
Sixten Karin
Jenny och Peter
Edvin Viktor
Syster med familj
Tack för din alltid så
hjälpsamma hand
Så snar till hjälp 
så ofta den hann
Tack för de tjänande stegen
du gick
Tack för all ömhet 
vi såg i din blick
Du hade ett hjärta så
innerligt gott
Vi tacka dig vill för 
allt vad vi fått
Tack och farväl från oss,
dina kära
Vi vet att vi stod ditt hjärta
så nära
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
Tänd ett ljus för Tommy på
jonssonsbegravningsbyra.se