← Översikt
Vår älskade Mor
Svärmor, Mormor 
och Farmor
Siw Hansson
* 30 oktober 1933
har idag stilla insomnat
Skurup den 1 februari 2024
Gunilla och Ulf
Ulf och Gabriella
Barnbarn, Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningen äger rum i
Skurups kyrka tisdagen 
den 20 februari kl. 13.00.
Efter akten inbjudes 
till en minnesstund.
Anmäl deltagande till 
jonssonsbegravningsbyra.se
eller 0411-403 51 senast 
den 16 februari.
Ett varmt tack till
personalen på Bruksgården
för god omvårdnad.
Tänd ett ljus för Siw på
jonssonsbegravningsbyra.se