till Er alla som på olika sätt
hedrade minnet av vår kära
IngaBritt
Persson
vid hennes
bortgång och begravning
Ingvar
NilsArne, AnnMargret
med familjer