← Översikt
till Er alla som på olika sätt
hedrade minnet av vår käre
Jan Håkansson
vid hans
 bortgång och begravning
Eva, Lotte, Lena
med familjer