← Översikt
för allt deltagande 
då vår kära
Ingegerd Ekberg
lämnade oss. 
För ert deltagande i kyrkan
och för alla vackra blommor
som tillägnats hennes minne
vill vi framföra 
vårt varmaste tack.
Erik
Gert och Pia med familj