Vår kära
Kurt
Hansson
* 23 januari 1931
älskad och saknad
† 8 november 2023
ANITA
Niklas
Alf och Linda
Victor, Wilma
Martina och Anders
Frida, Max
Släkt och vänner
Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
Flitiga händer har domnat
Men Ditt ljusa minne
står kvar
Begravningen äger rum i
Södra Åsums kyrka,
fredagen den 1 december
kl. 11.00.
Anmäl deltagande vid
efterföljande minnesstund
till Jarls Begravningsbyrå
tel. 0416-101 79
senast den 27 november.