← Översikt
till alla er som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade
Bo-Agne
"Bocke"
Andersson
vid hans bortgång
och begravning.
Gunni
Niclas, Petra