← Översikt
Vår käre 
Jan Erik 
"Skank"
Stankiewiecz 
* 19 april 1952  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
 22 mars 2024 
Lena 
Camilla 
Madeleine och Michael 
Peter och Jessica 
Christer och Jannicke 
Barnbarn 
Begravningen äger rum i 
Uppståndelsens kapell 
torsdag 25 april kl.11.00. 
Efter akten skiljs vi åt 
Stort tack till hemtjänsten, 
hälsobacken och ASIH 
Tänd ett ljus för Jan Erik 
på.se/minnessidor