← Översikt
till alla Er som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade
Elisabeth
"Lisa"
 Håkansson
vid hennes
bortgång och begravning
Gunnar
Jonas, Mattias, 
Camilla, Johan
med familjer