Vår kära 
Mamma och Mormor 
Ulla-Britt 
Persson 
* 8 oktober 1935  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
 13 november 2023 
Karin och Michael 
Annette och Richard 
Helena och Mats 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Begravningen äger rum i 
Uppståndelsens kapell 
torsdag 7 december 
kl.11.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
 
Tänd ett ljus för Ulla-Britt 
på fonus.se/minnessidor