Vår kära
Lillian
Andersson
* 4 september 1938
† Vitaby 13 november 2023
Lotta och Anders
Ida och Rasmus
Sara och Dan
Pelle
Richard och Helena
Philip och Sawsan
Du finns i våra hjärtan
Begravningen äger rum
i Vitaby kyrka
fredag 1 december kl.11.00
Efteråt inbjudes 
till minnesstund.
Anmälan om deltagande till 
Rydells Begravningsbyrå
tfn. 0414-149 40
senast fredag 24 november.