← Översikt
Vår kära 
Karin 
Kristiansson 
* 11 juli 1932  
har lämnat oss 
Borrby 3 januari 2024 
Kusiner 
Övrig släkt och vänner 
Du finns i våra hjärtan 
Begravningen äger rum i 
Sisselas kapell, Borrby 
fredagen den  
1 mars kl. 13.00 
Tänk gärna på  
Hjärt-Lung fonden 
Tfn. 0200-882400 
Tänd ett ljus för Karin 
på fonus.se/minnessidor