Vår kära
Lena Jönsson
* 9 oktober 1941
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
† Sjöbo 19 oktober 2023
Marie, Cilla, Magnus
med familjer
Släkt och vänner
Någonstans inom oss 
är vi alltid tillsammans
Tack för allt
Begravningen har ägt rum
inom familjen.