Vår kära mamma, 
svärmor och farmor
June Ekelin
* 29 juni 1928
Föllinge
4 november 2023
Barnen med familjer
Vad livet och stunden gav
kan ingen ta ifrån oss.
Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Tänd gärna ett ljus för June på
krokomsbegravningsbyra.se