Vår älskade
Gunnel
Nilsson
* 15 december 1931
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
† Ravlunda
10 november 2023
Anders och Birgitta
Linda, Jenny, Amanda
Jane
Tobias, Paola, Oliver
Johan och Marlene
Andreas, Oscar, Eric, Alfred
Bengt och Karin
Johanna, Alexander
med familjer
Släkt och vänner
Tack för allt
Begravningen äger rum
i Ravlunda kyrka 
torsdag 7 december kl.13.00
Efteråt inbjudes 
till minnesstund.
Anmälan om deltagande till
Rydells Begravningsbyrå
tfn. 0414-149 40
senast torsdag 30 november.
Ett varmt tack till 
avd. 62 CSK samt 
PAVE och ASIH Ystad 
för god och kärleksfull vård.