vid
Lena Bondessons
bortgång. 
För allt visat stöd och
omtanke, alla vackra
blommor och stöd till
Cancerfonden.
Olle
Barnen