← Översikt
Vår käre
Bo
Holmquist
* 12 augusti 1941
har stilla somnat in
† Rörums strand 
13 november 2023
Kerstin
Nils, Eva
Barnbarn & Barnbarnsbarn
Tänd ett ljus 
och låt det brinna 
låt aldrig hoppet försvinna
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tänk gärna på 
Diabetesfonden
tfn. 08-564 821 00