← Översikt
Siri Ivarsson
* 19 juni 1928
† Tomelilla 25 mars 2024
Lena och Lars
Erik och Ana
Kristian och Sandra
Saga
Du finns i våra hjärtan
Begravningen äger rum
i Tryde kyrka
fredag 26 april kl.11.00
Efteråt inbjudes 
till minnesstund.
Anmälan om deltagande till
Rydells Begravningsbyrå
tfn. 0414-149 40
senast onsdag 17 april
Tänk gärna på
Strokeförbundet 
tfn. 0200-88 31 31 
Ett varmt tack till
Byavången Plan 2