← Översikt
Vår älskade
Elise
Englund
* 19 augusti 1951
har lämnat oss, 
övrig släkt och vänner
 i stor sorg och saknad
Sälshög 29 januari 2024
Jan
Mette och Andreas
Oliver, Stella, Lilly
När mammor dör,
då förlorar man
ett av väderstrecken.
Då förlorar man
vartannat andetag,
då förlorar man en glänta.
När mammor dör,
då växer det sly överallt.
Göran Tunström
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Tomelilla kyrka
fredag 1 mars kl.13.00
Istället för blommor tänk
gärna på Cancerfonden
 tel. 010-199 10 10
 eller Hjärt-Lungfonden
 tel. 0200-88 24 00
Valfri klädsel
Tänd ett ljus för Elise på
www.klarahill.se/tomelilla