Vår älskade
BrittMarie
Andersson
* 19 september 1953
har idag stilla insomnat
Lindbyvärn 
den 8 november 2023
Stefan
Jan
Robert och Lena
Monica och Dan
Övrig släkt och vänner
ÄlskadSaknad
Begravningen äger rum i
Skurups kyrka fredagen den
24 november kl.13.00.
Efter akten skiljs vi åt.