Knut
Malmqvist
* 19 maj 1956
† juli 2023
Familj och vänner
I ljust minne bevarad
Begravningen äger rum
i stillhet.