← Översikt
Erik
Kvarnerup
* 13 maj 1927
har gått bort
Ystad 29 januari 2024
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Fjärran bortom
 glänsande skyar
Fjärran bortom
 bergen och dalarna
Där är evighetens
solbelysta strand
Där växer rosen, 
förutom törnen opp,
Där tänds med 
morgonrodnaden
Odödlighetens hopp
 Var tyst, var stilla
 o mänsklighet 
Snart även Du 
skall friden få
Begravningsakten äger rum
i Uppståndelsens kapell,
Ystad tisdagen 27/2 kl 14.00
Efter akten skiljs vi åt
www.klarahill.se/tomelilla