← Översikt
Vår älskade
Lena Davis
* 5 juli 1948
Skurup 
† 31 januari 2024
Saknaden är oändlig
Pekka
Janne och Nicolaus
med familjer
Släkt och vänner
 Valle
Nu slut är smärtan
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
som saknar Dig
Begravningen äger rum
i Skurups kyrka
tisdag 5 mars kl. 13.00.
Därefter inbjuds till
en minnesstund med lunch
på Abbekås Golfklubb.
Anmäl deltagande till
Kviskes Begravningsbyrå
0411-453 69 eller kviskes.se
senast den 27 februari.
Istället för blommor
tänk gärna på Greenpeace
och Amnesty International.
Ett stort tack 
till all personal på 
Skurups vårdcentral.