Vår käre 
Gunnar 
Erlandsson 
* 31 mars 1940
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
 28 oktober 2023 
Ylva och Leif 
Gustav 
Åsa och Markus 
Christina och Hans 
Micke, Camilla 
med familjer 
Släkt och vänner 
I see trees of green,  
red roses too 
I see them bloom 
For me and you 
And I think to myself 
What a wonderful world.  
Louis Armstrong 
Begravningen äger rum i 
Östra Tommarps kyrka 
fredag 15/12 kl 13.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Vallby. 
Tänk gärna på 
Läkare Utan Gränser 
via Gunnars minnessida 
Se minnessidor.fonus.se