← Översikt
till alla Er som på olika sätt
hedrade minnet av vår käre
Lars Jönsson
vid hans
bortgång och begravning
samt till alla som tänkt på
oss i familjen
genom blommor, 
brev och samtal
ULLA
Richard, Lotta
med familjer