till alla Er som på olika sätt
visat omtanke vid vår älskade
Göran
Lundquists
bortgång och begravning.
Laila
Mats
Daniel och EmmaLisa
Ella, Noah