← Översikt
till alla Er som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade
Ulla Nilsson
vid hennes bortgång, 
och för deltagandet vid
hennes begravning.
Rickard och Marcus
med familjer